Warning: include(../adm/config/config.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/170269/virtual/www/mdp/en/teo.php on line 3

Warning: include(../adm/config/config.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/170269/virtual/www/mdp/en/teo.php on line 3

Warning: include(): Failed opening '../adm/config/config.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/170269/virtual') in /data/web/virtuals/170269/virtual/www/mdp/en/teo.php on line 3
Teorie řízení | Michal Dušek
English
Čeština

Teorie řízení

You do not know how to connect up your step motor? Click HERE to find out.

There are many kinds of operating various machines. These operations depend on how the machines are propelled and what we want the machine to do. There are positional, velocity, angular and other kinds of operating. Because my machines are mainly used in hobby activities, reasonable price is quite important.

In my production i use step motors with connection by trapezial bolt ( molten teflon screw female ) or cogged belt.

Step motor - is a rotating machine using electromagnetic induction and magnetism. The step motors have a big advantage of not needing any feedback ( expensive rotary transducer, decoder e.t.c.). The main quality of the motor is its power in Nm and its accuracy in the amount of steps to one revolution or to the angels. „The step motor ( 5V, 2A, 200step., that means 5V supply, current to one phase 2A, accuracy 360/200 = 1,8 ) is used in printers“.

Napájení krokového motoru:
Motor je napájen stejnosměrným proudem (krokový motor můžete připojit i na střídavé napájení a to podle obrázku (obr. 1). Rychlost je dána změnou buzení fází (u napájení ze střídavého zdroje je pak rychlost dána frekvencí sítě 50Hz(T = 0,02s * 200 kroků = 4s/1 otáčka, tj. rychlost 15ot/min). hodnota C [uF] = cca I [A]/0.0723

V praxi rozeznáváme krokové motory: Unipolární motory jsou z hlediska ovládání nejjednodušší. Napájecí napětí je zde spínáno jednoduše proti zemi ve sledu fází - na jeden motor je potřeba 4 tranzistory (obr. 2). U bipolárního řízení se mění (+/-) u fáze (na jeden motor je potřeba 8 tranzistorů + logika).

Napájení krokového motoru:
Na obrázku (obr. 3) je znázorněno zapojení unipolárních a bipolárních krokových motorů

Klady a zápory bipolárního a unipolárního napájení:
bipolární zapojení unipolární zapojení
Ovládání krokových motorů:
U 4taktního ovládání lze zvolit mezi 1fázovým (v jeden časový okamžik protéká proud jen jednou cívkou) a 2 fázovým (proud protéká oběma cívkami) (obr. 4). Z obrázku je vidět, ?e co se týče softwaru není mezi unipolárním a bipolárním zapojením rozdíl. 8taktní řízení obsahuje prvky 4 taktního a to jak jednofázové tak i 2fázové. Pokud budeme chtít řídit 1fázově vybíráme kroky s č. 0 2 4 6 0 2 4 6 atd. (motor se nám točí na jednu stranu), 6 4 2 0 6 4 2 0 (motor se točí na opačnou stranu). Pokud chceme 2fázové pak kroky s č. 1 3 5 7 1 3 5 7 (na jednu stranu) a 7 5 3 1 7 5 3 1 (na druhou). Při použití 2fázového řízení je spotřeba proudu 2x větší !

U spínání výkonějších motorů je potřeba tranzistory chránit ochranou diodou polarizovanou v nepropustném směru. Velikost napájecího napětí je velice podstatná, protože doba nabíjení cívky motoru je tím větší, čím menší je napájecí napětí. Z toho vyplívá, že pokud 5V motor bude budit 100V bude velice rychlý. Problém bude nastávat s proudem. Čím větší bude napájecí napětí, tím proud procházející motorem bude větší. U=(Xl+R)*I Velikost proudu je limitující, protože proud zahřívá vinutí cívek a motor se pak značně ohřívá. Pokud venkovní teplota pláště motoru přesáhne 50°C je pravděpodobné, že se motor přehřeje a bude nezvratně poškozen.

Viděl jsem často u svých kolegů, že při zkouškách motorů se odpájely přívody do cívek ! Doporučuji experimentovat a proud volit tak, aby motor zůstal vlažný. Na obrázku (obr.5) je vidět momentová charakteristika jednotlivých krokových motorů (převzato od Microcon), spodní obrázek ukazuje, že každý krokový motor má tzv. rezonanční frekvenci, která značně ovlivňuje momentovou charakteristiku.

Proud do motoru regulujeme:
Moje elektronika podporuje PWM modulaci proudu, která je z výše uvedených regulačních metod nejefektivnější. Velikost proudu si nastavíte miniaturním potenciometrem. Vstupní napětí je třeba mít co nejlépe filtrováno (používám kondenzátory v řádech 10mF/35V pro co nejmenší zvlnění). Optimálně by se k napájení krokových motorů použila baterie jako tvrdý zdroj proudu.
CONTACT FORM Leave me a message and I will reply as soon as possible
CONTACT FORM Leave me a message and I will reply as soon as possible
Contact
Michal Dušek
dílna Ražice 118
398 22 Ražice

MichalDusekMDP@gmail.com
724 157 358 - only after 4pm.

Identification No.: 67176160
Tax No.: CZ8008151602
2016 © MDP.CZ | All rights reserved