Čeština
English

Teorie řízení

Nevíte jak zapojit svůj krokový motor, ZDE se to dozvíte

inspirující video frézky naší konstrukceExistuje celá řada forem řízení různých řízení strojů, které se odvíjejí od toho, jak je daný stroj poháněn, a co od stroje požadujeme. Existují řízení poziční, rychlostní, úhlové atd. Protože moje stroje jsou určeny pro hobby použití je zde limitační cena stroje. Dnes není problém zakoupit lineární vedení, kuličkové šrouby, servomotory atd., ale to se dostáváme trochu někam jinam.

Já používám krokové motory se spojením, buď trapézovým šroubem(litou teflonovou maticí), nebo ozubený řemen.

Krokový motor - je točivý stroj, využívající elektromagentické indukce a magnetismu. Krokové motory mají velkou výhodu a to, že nepotřebují žádnou zpětnou vazdu (drahý snímač natočení, dekodér atd.). Hlavní vlastností motůrku je jeho síla v Nm a jeho přesnost v počtu kroků na otáčku nebo ve stupních °. V tiskárnách na hlavičky je použit krokový motor 5V, 2A, 200step, tj. napájení 5V, proud do jedné fáze 2A, přesnost 360/200 = 1,8°.

Napájení krokového motoru:
Motor je napájen stejnosměrným proudem (krokový motor můžete připojit i na střídavé napájení a to podle obrázku (obr. 1). Rychlost je dána změnou buzení fází (u napájení ze střídavého zdroje je pak rychlost dána frekvencí sítě 50Hz(T = 0,02s * 200 kroků = 4s/1 otáčka, tj. rychlost 15ot/min). hodnota C [uF] = cca I [A]/0.0723

V praxi rozeznáváme krokové motory: Unipolární motory jsou z hlediska ovládání nejjednodušší. Napájecí napětí je zde spínáno jednoduše proti zemi ve sledu fází - na jeden motor je potřeba 4 tranzistory (obr. 2). U bipolárního řízení se mění (+/-) u fáze (na jeden motor je potřeba 8 tranzistorů + logika).

Napájení krokového motoru:
Na obrázku (obr. 3) je znázorněno zapojení unipolárních a bipolárních krokových motorů

Klady a zápory bipolárního a unipolárního napájení:
bipolární zapojení unipolární zapojení
Ovládání krokových motorů:
U 4taktního ovládání lze zvolit mezi 1fázovým (v jeden časový okamžik protéká proud jen jednou cívkou) a 2 fázovým (proud protéká oběma cívkami) (obr. 4). Z obrázku je vidět, ?e co se týče softwaru není mezi unipolárním a bipolárním zapojením rozdíl. 8taktní řízení obsahuje prvky 4 taktního a to jak jednofázové tak i 2fázové. Pokud budeme chtít řídit 1fázově vybíráme kroky s č. 0 2 4 6 0 2 4 6 atd. (motor se nám točí na jednu stranu), 6 4 2 0 6 4 2 0 (motor se točí na opačnou stranu). Pokud chceme 2fázové pak kroky s č. 1 3 5 7 1 3 5 7 (na jednu stranu) a 7 5 3 1 7 5 3 1 (na druhou). Při použití 2fázového řízení je spotřeba proudu 2x větší !

U spínání výkonějších motorů je potřeba tranzistory chránit ochranou diodou polarizovanou v nepropustném směru. Velikost napájecího napětí je velice podstatná, protože doba nabíjení cívky motoru je tím větší, čím menší je napájecí napětí. Z toho vyplívá, že pokud 5V motor bude budit 100V bude velice rychlý. Problém bude nastávat s proudem. Čím větší bude napájecí napětí, tím proud procházející motorem bude větší. U=(Xl+R)*I Velikost proudu je limitující, protože proud zahřívá vinutí cívek a motor se pak značně ohřívá. Pokud venkovní teplota pláště motoru přesáhne 50°C je pravděpodobné, že se motor přehřeje a bude nezvratně poškozen.

Viděl jsem často u svých kolegů, že při zkouškách motorů se odpájely přívody do cívek ! Doporučuji experimentovat a proud volit tak, aby motor zůstal vlažný. Na obrázku (obr.5) je vidět momentová charakteristika jednotlivých krokových motorů (převzato od Microcon), spodní obrázek ukazuje, že každý krokový motor má tzv. rezonanční frekvenci, která značně ovlivňuje momentovou charakteristiku.

Proud do motoru regulujeme:
Moje elektronika podporuje PWM modulaci proudu, která je z výše uvedených regulačních metod nejefektivnější. Velikost proudu si nastavíte miniaturním potenciometrem. Vstupní napětí je třeba mít co nejlépe filtrováno (používám kondenzátory v řádech 10mF/35V pro co nejmenší zvlnění). Optimálně by se k napájení krokových motorů použila baterie jako tvrdý zdroj proudu.
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ Zanechte mi vzkaz pomocí kontaktního formuláře níže a já se Vám co nejdříve ozvu
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ Zanechte mi vzkaz pomocí kontaktního formuláře a já se Vám co nejdříve ozvu.
Kontakt
Michal Dušek
dílna Ražice 118
398 22 Ražice

MichalDusekMDP@gmail.com
724 157 358 - pouze po 16.00

IČO: 67176160
DIČ: CZ8008151602
2016 © MDP.CZ | Všechna práva vyhrazena